Cơ sở Seoul

Tầm nhìn

Trường Đại học toàn cầu năng động, sáng tạo của thế kỷ 21 Global Dynamic Sangmyung

SMART 2015 Mục tiêu phát triển

 • rường Đại học chuyên hóa tổng T hợp sáng tạo
 • Cộng đồng giáo dục hạnh phúc dựa trên nền tảng Chân lý, Công lý và Tình yêu
 • Trường Đại học có hệ thống giáo dục nhân tài tốt nhất

Phương hướng theo đuổi chiến lược

 • Chuyên hóa

  Mở rộng lĩnh vực có ưu thế cạnh tranh, sáng tạo cấp cao Sangmyung

 • Giao tiếp

  Lan rộng khái niệm giáo dục Sangmyung cả về sâu rộng bên trong lẫn bên ngoài

 • Nội bộ

  Xây dựng cơ bản để tăng cường năng lực

Phương hướng chi tiết theo đuổi chiến lược

  • Tạo nhãn hiệu có đặc tính tổng hợp
  • Thiết lập vững chắc hình mẫu giáo dục đầy sáng tạo
  • Ổn định chế độ hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường
  • Thành lập văn hóa giao tiếp
  • Tăng cường mối liên quan với xã hội khu vực
  • Tăng cường giao lưu toàn cầu
  • Đề cao tính đơn giản giáo dục
  • Tăng cường năng lực nghiên cứu sáng tạo
  • Cải cách hệ thống hành chính
  • Bảo đảm tính ổn định tài chính