SANGMYUNG UNIVERSITY

scolldown

WHY SANGMYUNG

Sangmyung is different Global Dynamic

Triết lý giáo dục của Sangmyung

Chúng tôi đào tạo ra những nhân tài sẽ đóng góp vào việc sáng tạo văn hóa và phúc lợi nhân loại dựa trên nền tảng chân lý. chính nghĩa. tình yêu.

VIEW MORE

Thách thức với TOP,Các Curricullum tốt nhất của SANGMYUNG UNIV

VIEW MORE

President’s Message

 • Một nhà lãnh đạo
  thế giới
 • Một sinh viên tốt nghiệp
  xuất sắc
 • Sức mạnh của một
  trường đại học
 • Khoa tốt nhất

Đến Trường đại học、Sangmyung Chào mừngchân thành!

VIEW MORE

SM MEDIA

about sm

 • 1937năm (Lịch sử 86 năm)

  Năm thành lập

 • 11,873 người (2023)

  số học sinh

 • KRW 43,465,908,619 (Tiêu chuẩn cho năm 2023)

  học bổng

VIEW MORE